Okuduğunuz alandan farklı bir alanda başvuru yapabilmekle birlikte; eğitim aldığınız alandan yaptığınız başvurunun şansı yüksek olacaktır. 

Öncelikle bir proje konusu belirleyip bu konunun daha önce çalışması yapılmış mı veya benzerleri çalışılmış mı şeklinde bir literatür taraması yapmanız gerekmektedir. Çalışmanızın AR-GE niteliğinde olmasına ve özgünlüğünün olmasına dikkat etmelisiniz. Konunuzun belirledikten sonra veya öncesinde beraber çalışmak istediğiniz akademik danışmanınızla iletişime geçmelisiniz. Akademik danışmanınız da çalışmanızı onayladıktan sonra artık formları doldurmaya başlayabilirsiniz.

Yapabilirsiniz. Çalışmanız multidisipliner bir çalışma da olabilir. Bu programa, öğrenciler bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

Hayır, araştırmacı olarak yer aldığınız projenizi bitirdikten sonra başvurabilirsiniz.

Öğrencilerimize, TÜBİTAK tarafından 2209-A Programı kapsamında 6.000 TL 2209-B Programı kapsamında 7.500 TL proje desteği sağlanmaktadır. Belirtilen rakamlar ilgili proje türünde en üst sınırdır. Daha alt miktarda destekten yararlanabilirsiniz

Evet, 3001 ya da 3501’de proje yürütücüsü olabilirler. Ancak daha önce başka bir ARDEB projesinde Proje Yürütücüsü rolünde görev alan kişiler 3001 programından destek alamazlar. 3501 de sadece bir defa kullanılabilecek bir destektir.

Aynı dönem içinde bir akademik danışman en fazla 5 projede görev alabilmektedir.

Üniversitede kadrolu çalışan doktora öğrencileri 1002 Hızlı Destek projelerinde yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilirler. Ancak üniversite personelinin diğer programlarda araştırmacı olmak için doktora mezuniyeti şartı mevcuttur.

Hayır, ikinci bir “Hızlı Destek” projesinde araştırmacı olabilmek için yürütücüsü olduğunuz yürürlükteki Hızlı Destek projesinin sonuçlanması (nihai raporunun kabul edilerek tamamlanmış olması) gerekmektedir.

Evet, görev alabilir. Fakat farklı programlar arasında bazı kısıtlamalar vardır. Bunun için BİDEB/ARDEB görev alma koşulları inceleyebilirsiniz.

Üniversite öğrencileri toplamda 2209-A, 2209-B öğrenci destek programlarına başvurularına ve açılan TÜSEB çağrılarına da başvurabilirler.

Hayır, bir önceki dönemde kabul almış bir projeniz bitmeden ve sonuç raporunu yüklemeden yeni bir proje başvurusu yapamazsınız.

1005-Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programından yararlanabilirsiniz. Prototip geliştirmek dışında, bu fikirle birlikte bir iş kurma teşebbüsünde bulunmak için de 1512-Tekno Girişim Desteklerini değerlendirebilirsiniz.

Bu konuda sayısal bir sınırlamadan çok, yerindelik konusunda bir sınırlama vardır. Bu sınırlama şu şekildedir: Bir projede görev alacak danışman sayısı o projedeki özel uzmanlık gerektiren alan sayısı ve proje süresi ile sınırlıdır. Pratikte genellikle bir veya iki danışman yazılır.

Evet yazılabilir. Ancak bu kişinin çalıştığı kuruma göre aranan nitelikleri değişmektedir. Üniversite personeli olan kişilerin araştırmacı veya danışman olabilmesi için doktora derecesine sahip olması gerekirken; kamu veya özel kuruluşlarda çalışan kişilerin dört yıllık lisans derecesine sahip olması yeterlidir.

Yurt dışında yaşayan kişiler (TC vatandaşı olsalar bile) araştırmacı olarak ARDEB projelerinde görev alamazlar. Bu tür işbirliği gerektiren projeler için İkili İşbirliği Programlarını kullanabiliriz.

Yazabiliriz. Bu konuda aynı kurumda olma şartı aranmaz. Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında (KKTC’den sunulan projeler için ise KKTC’deki) lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan “öğrenciler” veya öğrenci statüsündeki “Araştırma Görevlileri” ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

  • Doktora öğrencisi iken bir projede (1001, 1003, vb) doktora öğrencisi bursiyeri olarak rol aldım Proje bitmeden önce doktoramı tamamlarsam ne yapmalıyım? Projedeki görevim devam ettiği sürece bursum da devam eder mi?