Kamu, Üniversite ve sanayi arasında iş birliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirme, tanıtım ve eğitim hizmetlerinin sunulmasına, üniversitenin akademik bilgi birikimi ve deneyimlerini sanayinin ihtiyaçları ile eşleştirmek üzere işletme envanteri oluşturulmasına, kendi alanı ile ilgili eğitim ve etkinliklerin organizasyonu ve kayıtlarının tutulmasına, yurt içi veya yurt dışındaki TTO’lar ile ağ oluşturma faaliyetleri içerisinde iletişime geçerek bu alandaki bilgi, bilinç ve birikim seviyesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak.