Misyon:

Üniversite-sanayi iş birliğini geliştirerek yenilik ve teknoloji transferini teşvik etmek ve bu yolla ulusal ekonomiye katkı sağlamak amacıyla:

 1. Üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirmek ve yeni iş birliği fırsatları oluşturmak.
 2. Üniversite bünyesinde Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini desteklemek ve yaygınlaştırmak.
 3. Akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve mezunlara girişimcilik konusunda eğitim ve kaynak desteği sağlamak.
 4. Üniversitenin ve araştırmacıların fikri mülkiyet haklarını korumak ve ticarileştirmek için stratejiler geliştirmek.
 5. Araştırmacıların ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmalarını desteklemek ve bu fonlardan proje kazanımlarını artırmak.
 6. İş dünyası ile etkileşimi artırarak üniversite bünyesinde geliştirilen teknolojilerin ticarileşmesine katkıda bulunmak.
 7. Toplumun yararına olacak şekilde yüksek bilgi ve teknolojiyi geliştirmek ve yaymak.

Vizyon:

Üniversite-sanayi iş birliği ve teknoloji transferi alanında önde gelen bir kurum olma vizyonuna sahibiz. Ulusal ve uluslararası düzeyde etkili bir şekilde:

 • Üniversite bünyesinde üretilen bilgi ve teknolojiyi ticarileştirerek ulusal ekonomiye önemli katkılar sağlamak.
 • İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini teşvik ederek bilim ve teknolojinin gelişimine katkıda bulunmak.
 • Girişimciliği teşvik ederek öğrencileri, araştırmacıları ve akademisyenleri iş dünyasıyla daha yakın bir şekilde çalışmaya teşvik etmek.
 • Fikri mülkiyet haklarını etkin bir şekilde yöneterek üniversite ve araştırmacıların bu haklardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabetçi fonlardan daha fazla proje desteklemek ve bilimsel başarıyı artırmak.
 • Toplumun ihtiyaçlarına uygun çözümler üreterek yüksek bilgi ve teknolojiyi toplumun hizmetine sunmak.