Sanayi ile üniversite arasında sözleşmeye dayalı projelerin yapılmasını sağlamak üzere akademisyenlerin uzmanlık alanlarının tanıtımı ile ilgili bilgi ve belge üretme, proje geliştirilmesi ve sözleşmeler oluşturulmasına destek sağlanması. Proje pazarı ve proje yarışması etkinliklerinin düzenlenmesi, Kamu, Üniversite ve sanayi arasında iş birliğini geliştirmek üzere gerekli bilgilendirmelerin ve ilgili faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesine katkıda bulunmak.