Ulusal ve uluslararası finansal destek programları konusunda akademisyenler arasında farkındalık yaratma ve bunlardan yararlanılmasına yönelik duyuru mekanizmalarının geliştirilmesi, TTO 'nun destek olduğu projelerin dokümante edilmesi, etkinliklerin düzenlenmesi ve desteklenmesi, projelerin başvuru ve yürütülmesi hakkında eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.