Fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında patent/faydalı model/endüstriyel tasarım gibi tescil edilen mülkiyet haklarının pazarlanması ve ticarileştirilmesine yönelik süreç boyunca destek olunmasını sağlayacak hizmetleri sunmak.